Bölüm Kalite Sorumluları.

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu Eylem IRMAK

Laboratuar Bölüm Kalite Sorumlusu Mehmet Samet GENÇ

Eczane Bölüm Kalite Sorumlusu   Adem HASTAOĞLUGİL

Radyoloji Bölüm Kalite Sorumlusu Mehmet Nuri AKKUŞ

Doğumhane Bölüm Kalite Sorumlusu Zeliha YAZGAN

Poliklinikler Bölüm Kalite Sorumlusu Şenay KOCA

Eğitim Bölüm Kalite Sorumlusu Şenay KOCA

Enfeksiyon Bölüm Kalite Sorumlusu Zeliha YAZGAN

Ayniyat Bölüm Kalite Sorumlusu Mazhar SAYIN

Klinik Mühendislik Mehmet ALDAN

Arşiv Bölüm Kalite Sorumlusu Reşit KAYA

Gösterge Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Ayşe Gül ÇETİN

Atık Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Hicabi EMREGÜL

Acil Durum Afet Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Mazhar SAYIN

Yatan Hasta Servisi Bölüm Kalite Sorumlusu Kübra AKGÜL

Otelcilik Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ahmet AKKAYA

Bilgi Yönetim Sistemi Bölüm Kalite Sorumlusu Halis KOÇER

Mork Bölüm Kalite Sorumlusu Zeynel POLAT


Evde Sa�l�k Hizmetleri �lk 6 Ay Anne S�t� Beslenme - Obeziteye Dikkat!  Sa�l�k Bakanl��� �leti�im Merkezi Aile Hekiminizi Bulun Havan� Koru - Dumans�z Hava Sahas� Gaziantep N�bet�i Eczane Listesi