İstatistik Birimi

Zeliha YAZGAN

 

Birim Görev Tanımı:

 

Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatı doğrultusunda Hastanemizin verdiği hizmetleri toplamak, kontrol ederek düzenleyerek istatistiksel olarak değerlendirmek, standardize ederek üst makamlarla gerekli yazışmaları yapmak, Hastanemiz hakkında sayısal verileri sunmaktır.

 

Günlük Gönderilen Veriler

 1. TSİM  üzerinden Akut Barsak Enfeksiyonları Günlük Sürveyans Formu
 2. Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Formu
 3. Zehirlenme Bildirim Vakaları Formu
 4. Perinatal ve Bebek Ölümleri Bilgi Formu
 5. Parazit Hastalıkları Bildirim Formu
 6. Yazışmalar (İstatistiki veri istenen)


Haftalık Gönderilen Veriler

1.Mevsimlik Tarım İşçileri Müracaat Sayısı Bildirimi

 

Aylık Gönderilen Veriler

 1. Klinik Bilgi Formu
 • Form 7A (Klinikler)
 • Form 7B (Acil Servis)
 • Form 7C (Yoğun Bakım)
 1. Endikasyon Çalışmaları Formu
 2. ASKOM Sevkleri
 3. Ketem Dışı Yapılan İşlemler Bilgi Formu
 4. Kalıtsal Kan Hastalıkları Bildirim Formu
 5. Ana Çocuk Sağlığı Program Çalışmaları Formu (Form:103)
 • ORS Formu
 • Pnömoni Tedavisi gören yaş grupları formu
 • Neonatal Tarama Programı
 1. Hastane Doğumları Değerlendirme Formu
 2. Robson Kriterleri Formu (Sezaryen)
 3. Gebelere Demir Destek Programı Formu
 4. Gebelere D Vit Destek Programı Formu
 5. Anne Ölümleri Bildirim Formu
 6. Bebek Ölümleri Bildirim Formu
 7. Yenidoğan Sayısı Bildirimi
 8. Hepatit  B Aşısı Kayıt Formu
 9. Yenidoğan Neonatal Kan Alma Formu
 10. İntihar Girişimleri Geri Bildirim Formu
 11. HIV Test Sonuç Çizelgesi
 12. Kanser Tanı Sayısı Bildirimi
 13. Kanser Kayıt Bilgi Formu
 14. Oyuncak Yaralanmaları Vaka Bildirim Formu
 15. İltica-Sığınmacı Formu
 16. Yabancı Uyruklu Hastalar İçin Bildirim Formu
 17. Acil Servis-Yatan Hasta-Ayaktan Hasta Anket Sonuçları Değerlendirme
 18. İndikatör
 19. TSİM (Yeni Hastane Bilgi Formları)
 • Yönetim
 • Bina Bilgileri
 • Bilişim Hizmetleri
 • Verilen Hizmetler
 • Acil Hizmetleri
 • Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri
 • Personel Bilgileri
 • Laboratuar Cihaz/Test Sayıları
 • Görüntüleme Cihazları/Test Sayıları
 • Diğer Tıbbi Cihazlar/Test Sayıları
 • Kan Hizmetleri Birimi
 • Anadal Poliklinik/Klinik Verileri
 • Yandal Poliklinik/Klinik Verileri
 • Yoğun Bakım Verileri
 • Sağlık Turizmi verileri

 

3 Aylık Gönderilen Veriler

 1. Hastane Doğumları Değerlendirme Formu
 2. Robson Kriterleri Formu (Sezaryen Gruplaması)
 3. İndikatör
   

6 Aylık Gönderilen Veriler

 

 1. Hastane Doğumları Değerlendirme Formu
 2. Robson Kriterleri Formu (Sezaryen Gruplaması)
 3. Diyaliz Hizmetleri 6 Aylık Bilgi Formu
 4. Mamografi Cihazları Detay Formu
 5. Çalışan Memnuniyet Anket Değerlendirme
 6. İşçi Sayısı Tespit Formu Verileri

 

 

Yıllık Gönderilen Veriler  
 

 1. Hastane Doğumları Değerlendirme Formu
 2. Robson Kriterleri Formu (Sezaryen Gruplaması)
 3. İşçi Sayısı Tespit Formu Verileri


İstatistik Şubesinin Çalışma Programı

 1. Hastanenin tıbbi istatistikleri ile ilgili bilgilerinin toplanmasını sağlamak.
 2. Tıbbi hizmetlerle ilgili toplanan sayısal verileri,  kontrol edip düzenleyerek resmi istatistikleri yapmak.
 3. Tüm resmi istatistikleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler halinde hazırlamak.
 4. Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.
 5. İstatistik birimine bildirilen bildirimi zorunlu hastalıkların gerekli kayıtlarını yaparak ivedi olarak bildirmek.
 6. Birimde karşılaşılan sorunları tespit ederek birim sorumlusuna iletmek.
 7. Hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmak.
 8. Sağlık Bakanlığı, Genel Sekreterlik, Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Kurumu ve diğer tıbbi birimlerin talepleri doğrultusunda istatistiksel araştırmalar ve yazışmalar yapmak.
 9. Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer idari ve tıbbi birimlerle koordinasyonu sağlamak.
 10. Başhekimlikçe istenen istatistiki verileri hazırlamak

 


Evde Sa�l�k Hizmetleri �lk 6 Ay Anne S�t� Beslenme - Obeziteye Dikkat! Sa�l�k Bakanl��� �leti�im Merkezi Aile Hekiminizi Bulun Havan� Koru - Dumans�z Hava Sahas� Gaziantep N�bet�i Eczane Listesi