Misyonumuz &Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Toplumun  yaşam kalitesini yükseltmek üzere koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetini güvenilir, değişen teknolojiye uygun, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, çağdaş, herkese eşit ve zamanında sunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Topluma sağlık hizmeti sunumunda tıbbı teknolojiye ayak uydurarak medikal alandaki en son gelişmeleri yakından takip edip hastanemiz bünyesine katmak, yüksek kalite standartlarını yakalayarak hasta,  hasta yakını, çalışan  memnuniyetini yaratmada kararlı ve güvenilir olmak ve halkımızın sağlıklı yaşam ortağı olmaktır.


Evde Sa�l�k Hizmetleri �lk 6 Ay Anne S�t� Beslenme - Obeziteye Dikkat!  Sa�l�k Bakanl��� �leti�im Merkezi Aile Hekiminizi Bulun Havan� Koru - Dumans�z Hava Sahas� Gaziantep N�bet�i Eczane Listesi