HKS Gerçekleştirilen Eğitimler

 

                                                                                                               T.C.
                                                                                                 SAĞLIK BAKANLIĞI
                                                                                            TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
                                                                               Gaziantep İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
                                                                                                         Araban Devlet Hastanesi

                                                                              2015 YILI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ  EĞİTİM PLANI

SIRA
 NO
EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM
AYI
EĞİTİM TARİHİ ve SAATİ EĞİTİMCİ EĞİTİM YERİ KATILIMI PLANLANAN
PERSONEL
EĞİTİMİ DÜZENLEYEN BİRİM
1 Atık Yönetimi OCAK 22-23OCAK2015  14:30:00 FERİDE ÖZASLAN YEMEKHANE TEMİZLİK-DEZENFEKSİYON PERSONELLERİ Enf. Kont. Komitesi
2 Yara Bakımı OCAK 28 OCAK 2015        saat 15.30 FERİDE ÖZASLAN YEMEKHANE SAĞLIK ÇALIŞANLARI Enf. Kont. Komitesi
3 Akılcı İlaç Kullanımı ŞUBAT 25-26 ŞUBAT 2015 saat:15.30 Eczacı ADEM HASTAOĞLUGİL YEMEKHANE SAĞLIK ÇALIŞANLARI Enf. Kont. Komitesi
4 Kan Yoluyla bulaşan Hastalıklar-Kesici-delici alet yaralanmaları-İzolasyon Önlemleri-Koruyucu Ekipman Kullanımı- MART 05-06.03 MART 2015  14:30:00 FERİDE ÖZASLAN YEMEKHANE TEMİZLİK-DEZENFEKSİYON PERSONELLERİ Enf. Kont. Komitesi
5 Kişisel Hijyen-EL HİJYENİ - Eldiven Kullanımı NİSAN 09-10 NİSAN 2015  15:30:00 FERİDE ÖZASLAN YEMEKHANE TEMİZLİK PERSONELLERİ Enf. Kont. Komitesi
6  EL HİJYENİ-Hastane enfeksiyonu ve korunma-Kan Yoluyla bulaşan Hastalıklar-Kesici-delici alet yaralanmaları-İzolasyon Önlemleri-Koruyucu Ekipman Kullanımı NİSAN 7.8.9.NİSAN 2015 saat:13.30 FERİDE ÖZASLAN YEMEKHANE TÜM PERSONEL Enf. Kont. Komitesi
7 Hastane Temizliği-Dezewnfeksiyonu-Genel Alan Temizlik Kuralları-Temizlik Maddelarinin Kullanım Özellikleri-Oda Düzeni  EYLÜL 10-11 EYLÜL 2015  14:30:00 FERİDE ÖZASLAN YEMEKHANE TEMİZLİK-DEZENFEKSİYON PERSONELLERİ Enf. Kont. Komitesi
8 Hastane  Enfeksiyonları EKİM 08-09 EKİM 2015  14:30:00 FERİDE ÖZASLAN YEMEKHANE TEMİZLİK-DEZENFEKSİYON PERSONELLERİ Enf. Kont. Komitesi
9  EL HİJYENİ-Hastane Temizliği-Bölüm Bazlı Temizlik-Atık Yönetimi-Çalışan Risk Azaltma-Sağlık Taramaları-Sterizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları KASIM 03-04-05 KASIM 2015 saat:13.30 FERİDE ÖZASLAN YEMEKHANE TÜM PERSONEL Enf. Kont. Komitesi
10 El Hijyeni- Eldiven Kullanımı ARALIK 03-04 ARALIK 2015  14:30:00 FERİDE ÖZASLAN YEMEKHANE TEMİZLİK-DEZENFEKSİYON PERSONELLERİ Enf. Kont. Komitesi

                                                                                                            T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

                                                                     GAZİANTEP KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
                                                                                                 ARABAN  DEVLET HASTANESİ
                                                                                                         2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI 
SIRA NO EĞİTİMİN KONUSU/ADI EĞİTİMİN AMACI EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN UNVANI/STATÜSÜ EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER EĞİTİMİN VERİLECEĞİ AY/AYLAR SÜRE (GÜN/SAAT) KATILIMCI SAYISI EĞİTİM SORUMLUSU (Adı Soyadı, Telefonu ve Mail Adresi
1 Sağlık Kalite Standartları   Tüm personel Eğitim Salonu Ocak 60dk   Kalite Yönetim Direktörü Hülya Dinçkan
2 İlaç Yönetimi ve İlaçların Güvenli Uygulanması,Advers Etki Bildirimleri   Dr.,Hem.,Ebe,Sağlık Memuru Eğitim Salonu Ocak 60dk   Eczacı ADEM HASTAOĞLUGİL
3 Çalışan Güvenliği ve Sağlık
Taramalarının Önemi
  Tüm personel Eğitim Salonu Ocak 60dk   Eğitim Birimi/Çalışan Güvenliği Birim Sorumlusu
4 Hasta Memnuniyeti,Hasta Hakları Ve Güvenliği   Tüm personel Eğitim Salonu Şubat 60dk   Hasta Hakları Birimi
5 Hastane Enfeksiyonu ve Önlenmesi   Sağlık Personeli,Temizlik Personeli Eğitim Salonu Şubat 60dk   Enfeksiyon Kontrol Birimi
6 Atık Yönetimi   Sağlık Personeli,Temizlik Personeli Eğitim Salonu Şubat 60dk   Enfeksiyon Kontrol Birimi
7 Kişisel koruyucu ekipman kullanımı   Tüm personel Eğitim Salonu Mart 45dk   Enfeksiyon Kontrol Birimi/Kalite Yönetim Birimi
8 Acil Durum ve Afet Yönetimi   Tüm personel Eğitim Salonu Mart 60dk   Hastane Müdürü/Acil Ve Afet Yönetimi Komitesi
9 İletişim,Hasta Memnuniyeti, Özürlülere Yönelik Sağlık Hizmeti Sunumu   Danışma,Hasta Kabul, Karşılama Yönlendirme Personeli Eğitim Salonu Mart 60dk   Hasta Hakları Birimi
10 Numune Alma ve Güvenli  Transferi                                    Hemşire,Laboratuvar Çalışanları,Portörler,Doktor Eğitim Salonu Nisan 30dk   Eğitim Birimi/Lab.Birim Kalite Sorumlusu
11 İlaç Güvenliği   Sağlık Personeli (Dr, Hem.,Ebe,Sağlık Memuru) Eğitim Salonu Nisan 40dk   Eğitim Birimi/Eczacı ADEM HASTAOĞLUGİL
12 Mobbing,Stres ve Öfke Yönetimi   Tüm Hastane Personeli Eğitim Salonu Nisan 60dk   Eğitim Birimi
13 Panik Değer ve Panik Değer Bildirimi   Hemşire,Laboratuvar Çalışanları,Portörler,Doktor Eğitim Salonu Mayıs 45dk   Eğitim Birimi/Lab.Birim Kalite Sorumlusu
14 Atık Yönetimi ve Atıkların Ayrıştırılması   Sağlık Personeli Eğitim Salonu Mayıs 60dk   Enfeksiyon Kontrol Birimi
15 İlk Yardım   Tüm Personel Eğitim Salonu Mayıs 60dk   Eğitim Birimi
16 Laboratuar Güvenliği   Hemşire,Laboratuvar Çalışanları,Portörler,Doktor Eğitim Salonu Haziran 45dk   Eğitim Birimi/Lab.Birim Kalite Sorumlusu
17 Hastane Temizliği ve Temizlik Standartları   Temizlik Personeli Eğitim Salonu Haziran 60dk   Enfeksiyon Kontrol Birimi
18 Besin Hijyeni ve Önemi   Tüm Yemekhane Personeli Eğitim Salonu Haziran 60dk   Enfeksiyon Kontrol Birimi
19 Standart İzolasyon Önlemleri   Sağlık Personeli,Temizlik Personeli Eğitim Salonu Temmuz 45dk   Enfeksiyon Kontrol Birimi
20 Temizlik Malzemelerin Kullanımı   Temizlik Personeli Eğitim Salonu Temmuz 45dk   Enfeksiyon Kontrol Birimi
                 
                 
GAZİANTEP KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 
ARABAN  DEVLET HASTANESİ
2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI 
SIRA NO EĞİTİMİN KONUSU/ADI EĞİTİMİN AMACI EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN UNVANI/STATÜSÜ EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER EĞİTİMİN VERİLECEĞİ AY/AYLAR SÜRE (GÜN/SAAT) KATILIMCI SAYISI EĞİTİM SORUMLUSU (Adı Soyadı, Telefonu ve Mail Adresi
21 Sağlıklı Beslenme ,Diyet ve Fiziksel Aktivite   Tüm Hastane Personeli Eğitim Salonu Temmuz 60dk   Eğitim Birimi
22 Renkli kodlar(mavi kod, beyaz kod, pembe kod)   Tüm personel Eğitim Salonu Ağustos 45dk   Kalite Yönetim Birimi
23 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon   Tüm Sağlık Personeli Eğitim Salonu Ağustos 60dk   Enfeksiyon Kontrol Birimi
24 Kirli Çamaşırların Toplanması Ayrıştırılması ve Yıkanması   Temizlik Personeli Eğitim Salonu Ağustos 60dk   Enfeksiyon Kontrol Birimi
25 Bilgi Güvenliği,Hasta Kayıtları   Bilgi İşlem Personeli,HBYS Kullanıcıları Eğitim Salonu Eylül 45dk   Kalite Yönetim Birimi/Bilgi İşlem Sorumlusu
26 Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi, Düşme Riskleri, Sözel İstemlerin Uygulanması, Güvenli İlaç   Sağlık Personeli (Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru) Eğitim Salonu Eylül 60dk   Eğitim Birimi
27 El Hijyeni 5 Endikasyon Kuralı   Tüm Hastane Personeli Eğitim Salonu Eylül 45dk   Enfeksiyon Kontrol Birimi/Eğitim Birimi
28 HBTC Kullanımı   Acil ve Yataklı Servis Çalışanları Eğitim Salonu Ekim 45dk   Kalite Yönetim Birimi
29 Etkili İletişim Becerileri   Tüm Hastane Personeli Eğitim Salonu Ekim 60dk   Eğitim Birimi
30 Sigaranın Zararları ve Bırakma Yolları   Tüm Hastane Personeli Eğitim Salonu Ekim 60dk   Eğitim Birimi
31 CPR Eğitimi   Sağlık Personeli (Hekim, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru) Eğitim Salonu Kasım 60dk   Eğitim Birimi
32 Akılcı Antibiyotik Kullanımı   Dr.,Hem.,Ebe,Sağlık Memuru Eğitim Salonu Kasım 60dk   Enfeksiyon Kontrol Birimi
33 Akılcı İlaç Kullanımı   Hekim,Hemşire Eğitim Salonu Aralık 60dk   Enfeksiyon Kontrol Birimi/Eczacı ADEM HASTAOĞLUGİL
34 Verem Hastalığı Korunma ve Bulaşma Yolları   Tüm Hastane Personeli Eğitim Salonu Aralık 60dk   Eğitim Birimi
35 Laboratuvar İçin Örnek Alınması ve Transferi   Hemşire,Laboratuvar Çalışanları,Portörler,Doktor Eğitim Salonu Aralık 45dk   Eğitim Birimi/Lab.Birim Kalite Sorumlusu

deneme


Evde Sa�l�k Hizmetleri �lk 6 Ay Anne S�t� Beslenme - Obeziteye Dikkat!  Sa�l�k Bakanl��� �leti�im Merkezi Aile Hekiminizi Bulun Havan� Koru - Dumans�z Hava Sahas� Gaziantep N�bet�i Eczane Listesi