Misyon - Vizyon - Kalite

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hastanemizde görev yapan bütün personelin gayretli, hoşgörülü ve verimli çalışmasıyla birlikte; ilk defada, zamanında ve doğru hizmeti sunabilmek, hizmet sunumu esnasında hata olasılığını yok etmek veya hatanın tespiti ile bir daha tekrarını önlemek amacıyla çalışma ve gelişime süreklilik kazandırmak hasta ve yakınlarına kaliteli, hızlı, ilkeli ve güvenilir hizmet sunmak çalışanlarında kurumumuz kalite kültürünü benimseyip ekip ruhu içinde yaptıkları işten mutlu olmalarını sağlamaktır.

 

MİSYONUMUZ

Toplumun  yaşam kalitesini yükseltmek üzere koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetini güvenilir, değişen teknolojiye uygun, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, çağdaş, herkese eşit ve zamanında sunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Topluma sağlık hizmeti sunumunda tıbbı teknolojiye ayak uydurarak medikal alandaki en son gelişmeleri yakından takip edip hastanemiz bünyesine katmak, yüksek kalite standartlarını yakalayarak hasta,  hasta yakını, çalışan  memnuniyetini yaratmada kararlı ve güvenilir olmak ve halkımızın sağlıklı yaşam ortağı olmaktır.

 


Evde Sa�l�k Hizmetleri �lk 6 Ay Anne S�t� Beslenme - Obeziteye Dikkat!  Sa�l�k Bakanl��� �leti�im Merkezi Aile Hekiminizi Bulun Havan� Koru - Dumans�z Hava Sahas� Gaziantep N�bet�i Eczane Listesi